فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم)

دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم)، در قالب pdf و در 246 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 27,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت اول)

دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت اول)، در قالب pdf و در 130 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 21,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه حفاظت در برابر پرتوها

دانلود جزوه حفاظت در برابر پرتوها، در قالب pdf و در 154 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 22,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ریاضی فیزیک 2و1

دانلود جزوه ریاضی فیزیک 2و1، در قالب pdf و در 178 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فیزیک1 (مجموعه فیزیک)

دانلود جزوه فیزیک1 (مجموعه فیزیک)، در قالب pdf و در 245 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 27,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فیزیک2 (مجموعه فیزیک)

دانلود جزوه فیزیک2 (مجموعه فیزیک)، در قالب pdf و در 200 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 25,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فیزیک3 (مجموعه فیزیک)

دانلود جزوه فیزیک3 (مجموعه فیزیک)، در قالب pdf و در 144 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 21,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل