فایل های دسته بندی ریاضیات - صفحه 1

جزوه معادلات دیفرانسیل رشته برق

دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل رشته برق، در قالب pdf و در 242 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته برق گرایش مخابرات ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست ریاضی

دانلود مجموعه تست ریاضی، در قالب pdf و در 92 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حسابداری ویژه کنکور سال می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست ریاضی رشته نانوشیمی

دانلود مجموعه تست ریاضی رشته نانوشیمی، در قالب pdf و در 92 صفحه. توضیحات: این مجموعه تست آزمون دکتری سراسری رشته نانوشیمی مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه پاسخنامه تهیه و ارائه شده است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته ریاضی کاربردی

دانلود جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته ریاضی کاربردی، در قالب pdf و در 94 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته ریاضی کاربردی است که همراه با مجموعه تست در هر فصل با پاسخنامه تست ارائه شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی

دانلود جزوه آموزشی آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی، در قالب pdf و در 175 صفحه، شامل فصل اول: مفهوم اندازه پذیري، فصل دوم: اندازه هاي بورل مثبت، فصل سوم: فضاهاي کلاسیک باناخ، فصل هفتم: فضاهاي متریک

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ریاضی عمومی رشته ایمنی صنعتی

دانلود جزوه آموزشی ریاضی عمومی رشته ایمنی صنعتی، در قالب pdf و در 404 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژه کنکور HSE می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی تحقیق در عملیات پیشرفته

دانلود جزوه آموزشی تحقیق در عملیات پیشرفته، در قالب pdf و در 312 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته ریاضی کاربردی می باشد که همراه با مجموعه تست در هر فصل با پاسخنامه تست ارائه شده است.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ریاضیات کاربردي و عددي (2)

دانلود جزوه ریاضیات کاربردي و عددي (2)، در قالب pdf و در 236 صفحه، شامل فصل اول: خطاها، فصل دوم: حل عددی معادلات غیرخطی، فصل سوم: حل دستگاه معادلات خطی و غیرخطی، فصل چهارم: درون یابی و برازش منحنی، فصل پنجم: مشتق گیری عددی و

قیمت : 27,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل