فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

جزوه شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمی

دانلود جزوه شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانوشیمی، در قالب pdf و در 158 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته نانوشیمی می باشد که مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 و به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه شیمی معدنی رشته نانو شیمی

دانلود جزوه شیمی معدنی رشته نانوشیمی، در قالب pdf و در 319 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته نانوشیمی می باشد که مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 ارائه شده است.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی لاستیک- الاستومتر رشته پلیمر

دانلود جزوه آموزشی لاستیک- الاستومتر رشته پلیمر، در قالب pdf و در 289 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی

قیمت : 27,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی انتقال مومنتوم

دانلود جزوه آموزشی انتقال مومنتوم، در قالب pdf و در 59 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که برای کنکوری ها ارائه شده است.

قیمت : 23,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی انتقال جرم

دانلود جزوه آموزشی انتقال جرم، در قالب pdf و در 96 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته پلیمر می باشد که به همراه تصاویر ارائه شده است.

قیمت : 20,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی انتقال حرارت

دانلود جزوه آموزشی انتقال حرارت، در قالب pdf و در 88 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته پلیمر می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخ های تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 20,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون

دانلود جزوه آموزشی شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون، در قالب pdf و در 129 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته پلیمر می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخ های تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی کامپوزیت

دانلود جزوه آموزشی کامپوزیت، در قالب pdf و در 145 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته پلیمر می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخ های تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 31,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی

دانلود جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی، در قالب pdf و در 304 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است. در

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی