فایل های دسته بندی علوم سیاسی - صفحه 1

جزوه سازمان های بین المللی

دانلود جزوه سازمان های بین المللی، در قالب pdf و در 288 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته روابط بین الملل ویژه کنکور می باشد که به همراه تست های مربوطه ارائه شده است.

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش دوم)

دانلود جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش دوم)، در قالب pdf و در 217 صفحه. توضیحات: اين جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته روابط بین الملل ویژه کنکور می باشد که به همراه تست های مربوطه ارائه شده است.

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش اول)

دانلود جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش اول)، در قالب pdf و در 218 صفحه. توضیحات: اين جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته روابط بین الملل ویژه کنکور می باشد که به همراه تست های مربوطه ارائه شده است.

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زبان تخصصی رشته علوم سیاسی

دانلود جزوه زبان تخصصی رشته علوم سیاسی، در قالب pdf و در 278 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته علوم سیاسی می باشد که به همراه تست ها و پاسخ ارائه شده است.

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست های آزمون سال هاي اخیر رشته علوم سیاسی

دانلود مجموعه تست های آزمون سال هاي اخیر رشته علوم سیاسی، در قالب pdf و در 385 صفحه. توضیحات: این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته علوم سیاسی ویژه کنکورمی باشد که به همراه تست ها و پاسخ ارائه شده است.

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش اول)

دانلود جزوه آموزشی مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش اول)، در قالب pdf و در 218 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات منابع رشته علوم سیاسی می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوری ها تهیه و ارائه شده

قیمت : 27,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی زبان تخصصی

دانلود جزوه آموزشی زبان تخصصی، در قالب pdf و در 287 صفحه. توضیحات: جزوه زبان تخصصی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته علوم سیاسی می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوری ها تهیه و ارائه شده است.

قیمت : 27,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش دوم)

دانلود جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش دوم)، در قالب pdf و در 217 صفحه.

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران (بخش اول)

دانلود جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران (بخش اول)، در قالب pdf و در 514 صفحه. توضیحات: جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته علوم سیاسی می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوری ها

قیمت : 33,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی