فایل های دسته بندی علوم کتاب داری - صفحه 1

جزوه آموزشی مدیریت کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دانلود جزوه آموزشی مدیریت کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، در قالب pdf و در 314 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری سابق) ویژه کنکوری ها

قیمت : 27,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دانلود جزوه آموزشی مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، در قالب pdf و در 106 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق) ویژه کنکوری ها می باشد که

قیمت : 19,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دانلود جزوه آموزشی منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، در قالب pdf و در 122 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری سابق) می باشد که ویژه

قیمت : 20,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق)

دانلود جزوه آموزشی سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق)، در قالب pdf و در 111 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری سابق) می باشد که ویژه

قیمت : 20,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری سابق)

دانلود مجموعه تست دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری سابق)، در قالب pdf و در 122 صفحه. توضیحات: این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری سابق) ویژه کنکوری ها می باشد که

قیمت : 20,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق)

دانلود جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق)، در قالب pdf و در 108 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق) ویژه کنکوری ها

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل