فایل های دسته بندی بهداشت عمومی - صفحه 1

جزوه تکنولوژي آموزشی

دانلود جزوه تکنولوژي آموزشی، در قالب pdf و در 111 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 21,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه جامعه شناسی

دانلود جزوه جامعه شناسی، در قالب pdf و در 361 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آمار حیاتی (قسمت اول)

دانلود جزوه آمار حیاتی (قسمت اول)، در قالب pdf و در 242 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 است که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آمار حیاتی (قسمت دوم)

دانلود جزوه آمار حیاتی (قسمت دوم)، در قالب pdf و در 309 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 است که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)

دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)، در قالب pdf و در 90 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)

دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)، در قالب pdf و در 82 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ

قیمت : 20,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)

دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)، در قالب pdf و در 212 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ

قیمت : 29,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق وزوز و اختلالات شنوايي

دانلود تحقیق با موضوع وروز و اختلالات شنوايي، در قالب word و در 168 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه تحقیق: تعاريف مختلفي در مورد وزوز ارائه شده است كه به جهت وسيع بودن تعاريف، نمي‌توان مرز مشخصي بين نوع وزوز و منشأ آن قائل شد. به عنوان مثال

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل