فایل های دسته بندی تغذیه - صفحه 1

جزوه بیوشیمی (بخش دوم)

دانلود جزوه بیوشیمی (بخش دوم)، در قالب pdf و در 466 صفحه. توضیحات: اين جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه بیوشیمی (بخش اول)

دانلود جزوه بیوشیمی (بخش اول)، در قالب pdf و در 265 صفحه. توضیحات: اين جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فیزیولوژي (قسمت دوم)

دانلود جزوه فیزیولوژي (قسمت دوم)، در قالب pdf و در 184 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد.

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فیزیولوژي (قسمت اول)

دانلود جزوه فیزیولوژي (قسمت اول)، در قالب pdf و در 265 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تغذیه (بخش دوم)

دانلود جزوه تغذیه (بخش دوم)، در قالب pdf و در 189 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تغذیه (بخش اول)

دانلود جزوه تغذیه (بخش اول)، در قالب pdf و در 239 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم) رشته تغذیه

دانلود جزوه زبان رشته تغذیه (قسمت دوم)، در قالب pdf و در 281 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 29,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زبان پزشکی رشته تغذیه (قسمت اول)

دانلود جزوه زبان پزشکی رشته تغذیه (قسمت اول)، در قالب pdf و در 286 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل