فایل های دسته بندی زمین شناسی - صفحه 1

جزوه زمین شناسی

دانلود جزوه زمین شناسی، در قالب pdf و در 128 صفحه. توضیحات: این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مبانی رسوب شناسی

دانلود جزوه مبانی رسوب شناسی، در قالب pdf و در 184 صفحه. توضیحات: این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی

دانلود جزوه ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی، در قالب Pdf و در 284 صفحه. توضیحات: این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه سنگ شناسی و پترولوژي

دانلود جزوه سنگ شناسی و پترولوژي، در قالب pdf و در 284 صفحه. توضیحات: این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با ...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی

دانلود جزوه زیست شناسی محیطی رشته مهندسی زمین شناسی، در قالب pdf و در 588 صفحه. توضیحات: این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور می باشد که به طور کامل، به همراه ...

قیمت : 42,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زمین شناسی مهندسی

دانلود جزوه زمین شناسی مهندسی، در قالب pdf و در 324 صفحه. توضیحات: این جزوه در مورد مبحث زمین شناسی مهندسی رشته مهندسی زمین شناسی است كه با فرمت پی دی اف و در 324 صفحه، آماده شده است. این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دیرینه شناسی (بخش اول)

دانلود جزوه دیرینه شناسی (بخش اول)، در قالب pdf و در 335 صفحه. توضیحات: اين جزوه آموزشی در مورد مبحث دیرینه شناسی رشته مهندسی زمین شناسی است كه با فرمت پی دی اف و در 335 صفحه آماده شده است. این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل