فایل های دسته بندی نمونه سوال - صفحه 1

نمونه سوالات ارشد مهندسی صنایع (مدیریت و کیفیت بهره وری)

دانلود نمونه سوالات ارشد مهندسی صنایع (مدیریت و کیفیت بهره وری)، در قالب pdf و در 5 صفحه.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور کشاورزی- اقتصاد کشاورزی

دانلود نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور کشاورزی- اقتصاد کشاورزی، در قالب pdf و در 20 صفحه، شامل دروس زیر ژنتیک میکروب ها (آمورش محور)، کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی، اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی تکمیلی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، گرایش مدیریت فن آوری اطلاعات

دانلود نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، گرایش مدیریت فن آوری اطلاعات، در قالب pdf و در 16 صفحه، شامل دروس زیر اصول و روش های مطالعه مستقل، داده پردازی (آموزش محور)، مدیریت اطلاعات و دانش (آموزش محور) طراحی مدیریت نظام ها و پایگاه های اطلاعات

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات آزمون ارشد پیام نور زیست بیوشیمی

دانلود نمونه سوالات آزمون ارشد پیام نور زیست بیوشیمی، در قالب pdf و در 19 صفحه، شامل دروس زیر بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک، زیست مولکولی پیشرفته، بیوشیمی کروماتین، روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور عمران- سازه های هیدرولیکی

دانلود نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور عمران- سازه های هیدرولیکی، در قالب pdf و در 20 صفحه، شامل دروس زیر روش اجزاء محدود، طراحی هیدرولیکی سازه ها، روش های عددی در مهندسی آب، سازه های بتن آرمه1، دینامیک

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور فیزیک نجومی

دانلود نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور فیزیک نجومی، در قالب pdf و در 44 صفحه، شامل دروس زیر مکانیک کوانتومی1 فیزیک حالت جامعه پیشرفته2 الکترونیک کوانتومی فیزیک لیزر گرانش1 مکانیک آماری پیشرفته2 نظریه میدان کوانتومی1

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات ارشد فیزیک هسته ای پیام نور

دانلود نمونه سوالات ارشد فیزیک هسته ای پیام نور، در قالب pdf و در 9 صفحه، شامل دروس زیر ساختار هسته ای، کیهان شناسی (آموزش محور)

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور ریاضی

دانلود نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور ریاضی، در قالب pdf و در 20 صفحه، شامل دروس زیر روش هاي عددي در جبرخطي، برنامه ريزي متغيرهاي صحيح و نظريه شبكه ها، نظريه گراف، نظريه احتمال، جبر جابجايي، جبر همولوژي، گروه هاي متناهي،

قیمت : 16,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل