فایل های دسته بندی طب کار و ایمنی - صفحه 1

جزوه آموزشی ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی

دانلود جزوه آموزشی ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی، در قالب pdf و در 124 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی برای کنکوری ها

قیمت : 19,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه بهداشت محیط رشته ایمنی صنعتی

دانلود جزوه آموزشی بهداشت محیط رشته ایمنی صنعتی، در قالب pdf و در 115 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژه کنکور سال 95 می باشد.

قیمت : 19,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی مهندسی محیط زیست رشته ایمنی صنعتی (قسمت دوم)

دانلود جزوه آموزشی مهندسی محیط زیست رشته ایمنی صنعتی (قسمت دوم)، در قالب pdf و در 153 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژه کنکور HSE است.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی مهندسی محیط زیست رشته ایمنی صنعتی (قسمت اول)

دانلود جزوه آموزشی مهندسی محیط زیست رشته ایمنی صنعتی (قسمت اول)، در قالب pdf و در 487 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژه کنکور HSE است.

قیمت : 33,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل