فایل های دسته بندی زیست شناسی - صفحه 1

جزوه ژنتیک (قسمت اول)

دانلود جزوه ژنتیک (قسمت اول)، در قالب pdf و در 121 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ژنتیک ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکمل ژنتیک

دانلود جزوه مکمل ژنتیک، در قالب pdf و در 146 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ژنتیک ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی

دانلود جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی، در قالب pdf و در 183 صفحه. توضیحات: اين جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مجموعه زیست شناسی

دانلود جزوه مجموعه زیست شناسی، در قالب pdf و در 422 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور سال 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی

دانلود مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی، در قالب pdf و در 205 صفحه. توضیحات: این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ایمنی شناسی، قارچ شناسی و ویروس شناسی

دانلود جزوه ایمنی شناسی، قارچ شناسی و ویروس شناسی، در قالب pdf و در 312 صفحه.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

دانلود جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی، در قالب pdf و در 319 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زیست سلولی و مولکولی

دانلود جزوه زیست سلولی و مولکولی، در قالب pdf و در 485 صفحه. توضیحات: این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 44,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل