فایل های دسته بندی شهرسازی - صفحه 1

جزوه درآمدی بر شهرنشینی

دانلود جزوه درآمدی بر شهرنشینی، در قالب pdf و در 266 صفحه، شامل فصل اول: شهر، فصل دوم: تکوین شهر، فصل سوم: شکل شهر، فصل چهارم: ساختار شهر، فصل پنجم: شهر و هویت

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تاریخ شهر و شهرسازی در جهان

دانلود جزوه تاریخ شهر و شهرسازی در جهان، در قالب pdf و در 238 صفحه، شامل ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ، دوران اوﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ، ارﻳﺤﺎ، چاتال هیوک، ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺪن ﻫﺎي ﭼﻴﻦ، ﭘﺎﻧﭙﻮ، آﺑﺎدي دره ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در دره رود ﺳﻨﺪ ...

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل